Не на агресията! Балет в знак на сътрудничество!

На 13 октомври 2019 година Клуб за изкуства „Терпсихора“ взе участие в инициативата на СО – Район „Люлин“ срещу агресията.

Рая Тодорова представи школата с вариация от балета „Пахита“ като изпълнението й беше единственото в стил класически танц.

Всички ние подкрепяме сътрудничеството като начин на общуване и работа, затова спортният празник под надслов „Не на агресията“ бе едно добро начало на изявите ни през тази учебна година!

Пожелаваме още много емоции на сцена и екипна работа на всички деца в клуба.

На добър час!