Празник на Детската градина, гр. Долна Баня, април 2023 г.

На 28.04.2023г. най-малките ни танцьори от гр.Долна Баня, към КИ “Терпсихора”, взеха участие в юбилейния концерт на ДГ “Юрий Гагарин” . Това е първото им участие на голяма сцена и те се справиха отлично.  Поздравления за всички дечица и техния ръководител Лилия Добрева.