Благотворителен концерт в 79 СУ „Индира Ганди“, декември 2023 г.

Нашите малки светулки с ръководител Светла Колева взеха участие в Благотворителен концерт в 79 СУ „Индира Ганди“.

Благодарим на всички, станали съпричастни!